Oferta

Proponujemy Państwu profesjonalną pomoc w zakresie diagnostyki i terapii (zarówno farmakoterapii jak i psychoterapii)  zaburzeń, takich jak:

1. Depresja i inne dolegliwości związane z obniżeniem nastroju, gdzie występuje:

 • znacznie obniżony nastrój
 • przedłużające się przygnębienie i smutek
 • uczucie pustki, utrata sensu życia
 • unikanie ludzi, spadek aktywności, poczucie bezsilności
 • objawy psychosomatyczne, m.in. bóle głowy, napięcia w ciele, duszności
 • zaniżone poczucie własnej wartości, niska samoocena
 • poczucie bycia gorszym/szą od innych ludzi

2. Depresja poporodowa
3. Reakcja kryzysowa/stresowa:

 • utrata pracy
 • rozstanie, zdrada
 • śmierć bliskiej osoby
 • doznanie różnych form przemocy

4. Choroba afektywna dwubiegunowa
5. Zaburzenia lękowe i depresyjno-lękowe:

 • fobie
 • napady paniki
 • natrętne myśli i czynności
 • „nerwice”

6. Zaburzenia snu o różnej etiologii
7. Zaburzenia pamięci
8. Schorzenia psychiatryczne wieku podeszłego czy w przebiegu chorób somatycznych
9. Zaburzenia zachowania
10. Zaburzenia psychotyczne (w tym schizofrenia)
11. Zaburzenia odżywiania

Ponadto oferujemy możliwość sporządzania opinii psychiatrycznych, także sądowo – psychiatrycznych, w zakresie kompetencji wydziałów cywilnych oraz rodzinnych sądów (m.in. w sprawach testamentowych, odszkodowawczych, opinii związanych z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego).

W sytuacjach uzasadnionym stanem zdrowia psychicznego wystawiamy zaświadczenia ZUS ZLA oraz zaświadczenia o stanie zdrowia na potrzeby orzecznictwa ZUS/KRUS.